عرقیات گیاهی ارومیه در بین سایر مواد های غذایی بیشترین تورم را داشته است

سه ترکیب دی ترپن طبیعی استخراج شده و جدا شده از گیاه دارویی Andrographis paniculata را به عنوان مهارکننده های احتمالی NFκB (فاکتور هسته ای کاپا-زنجیره سبک-افزایش دهنده سلول های B فعال) رونویسی آنالوگ های خالص ارزیابی کرد.

یون و همکاران فعالیت آنتی اکسیدانی عرقیات گیاهی ارومیه، اثر مهاری آنزیم مبدل آنژیوتانسین I (ACE) و فعالیت های مهار آلفا آمیلاز و α-گلوکوزیداز عرقیجات های آب فلفل تند را قبل و بعد از تخمیر آنها ارزیابی کرد.

ثابت شده است که این عرقیجات های آبی دارای اثرات مهاری بالقوه در برابر هیپرگلیسمی و فشار خون بالا هستند. عرقیجات هیدرولیز شده میوه عناب Ziziphus، که معمولاً عناب نامیده می شود، از نظر اثر محافظتی در برابر التهاب ریه در موش مورد بررسی قرار گرفت.

آنها حاوی مقادیر قابل توجهی از فلاونوئیدها بودند که آزادسازی سیتوکین را از ماکروفاژها مهار می کردند و دفاع آنتی اکسیدانی را در داخل بدن تقویت می کردند. تران در ال. [ 11] فعالیت ضد دیابتی عرقیجات های گیاهی Euphorbia hirta L.

خشک شده با اسپری حاوی غلظت بالایی از ترکیبات فعال زیستی مانند فنول ها و فلاونوئیدها را بررسی کرد. لی و همکاران [ 12 ] گزارش داد که میکروبیوتای روده ارتباط نزدیکی با شروع و پیشرفت دیابت دارد و اجزای فعال زیستی را بررسی کرد که با تعدیل این میکروبیوت های روده فعالیت ضد دیابتی از خود نشان دادند.

اسانس ها فعالیت امیدوارکننده ای در برابر باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و تومورهای مقاوم به شیمی درمانی دارند. این توسط مطالعه Viktorová و همکاران پشتیبانی شد.

در جایی که اسانس علف لیمو و به خصوص سیترال، جزء غالب، فعالیت ضد میکروبی و ضد سرطانی بالقوه ای دارند. علاوه بر این، میتروپولو و همکاران.

[ 14پتانسیل ضد میکروبی Sideritis raeseri subps را بررسی کرد. اسانس راسری در برابر فساد رایج مواد غذایی و میکروارگانیسم های بیماری زا و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد تکثیر آن. صالحی و همکاران گیاهان بربری را که حاوی آلکالوئیدها، تانن ها، ترکیبات فنلی و اسانس هستند و استفاده احتمالی آنها در صنایع غذایی و دارویی بررسی کرد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.