فلفل دلمه ای در اصفهان که فقط در اصفهان خرید و فروش می شود و اجازه خروج ندارد

هنگامی که آن را به یک ویژگی سه گانه تبدیل کردید، از یک پشتیبانی برای تبدیل آن به یک ویژگی سه گانه استفاده کنید. شاخه ها و میله ها را به شکل هشت تایی به هم گره بزنید.
7. هرس فلفل سبز
اگر فلفل دلمه ای در اصفهان شما خیلی غلیظ هستند و برگ ها نور کافی ندارند، شاخه ها را نازک کنید. اگر شاخه ها و برگ های شلوغ را در حوالی ماه جولای کوتاه کنید، می توانید فلفل های خوب را در پاییز برداشت کنید.
8. برداشت فلفل
تصویر برداشت فلفل سبز
فلفل ها حدود دو هفته پس از گلدهی آماده برداشت هستند. میوه را می توان از اواخر ژوئن تا پایان سپتامبر در طولانی ترین زمان برداشت کرد. فلفل دلمه ای وقتی به 5-6 سانتی متر رسید آماده خوردن است. برداشت را با بریدن ساقه با قیچی انجام دهید.


اگر میوه ها زیاد باشد، بار سنگینی بر دوش انبار خواهد بود، بنابراین ترفند این است که برای مدت طولانی زود برداشت کنید.
مشکلات و رشد ضعیف فلفل سبز
بیماری هایی که احتمال بروز در فلفل سبز وجود دارد عبارتند از بیماری موزاییک و بیماری لکه بینی. آفاتی مانند شته ها باعث بیماری می شوند، بنابراین برای پیشگیری از آنها از مواد شیمیایی و مالچ پاشی استفاده کنید.
بیماری های فلفل دلمه ای | آیا اقدامات پیشگیرانه ای در برابر پژمردگی، سفیدک پودری، کپک خاکستری و غیره وجود دارد؟
آفات فلفل سبز | چه زمانی احتمال بروز شته ها بیشتر است و راه های پیشگیری و مقابله چیست؟
آیا فلفل ها می توانند در زمستان زنده بمانند؟
فلفل دلمه ای به هوای سرد حساس است، بنابراین در ژاپن اساساً به عنوان فلفل یکساله رفتار می شود.
با این حال، اگر بتوان دما را کنترل کرد، می توان آن را در زمستان عبور داد، اما به راحتی باعث شکست مداوم محصول می شود، بنابراین بهتر است نهال های جدید را هر سال به جای رها کردن آنها به همان شکلی که هستند، پرورش دهیم.