قیمت فروش مرغ زنده بروجرد

در چه صورتی می توان پای مرغ امروز زنده بروجرد باکیفیت را در مغازه جات ها به طور صعودی به فروش رساند ؟ آیا قیمت محصول فوق در به فروش رساندن آن تاثیری دارد؟
هر اندازه که یک محصول با کیفیت باشد قیمت فروش آن هم بیشتر می باشد به همین جهت است که پای مرغ مشهد زنده بروجرد که از لحاظ کیفیت در درجه عالی قرار دارد توانسته است در بین بقیه مواد از قیمت فروش بالایی برخوردار باشد به طوری که درصد فروش محصول فوق در بازار را افزایش می دهد.