پسته خندان قزوین که تنها غذای یک آکواریم عجیب و غریب بود

در حال حاضر تنها گونه های خارجی مانند پیتر، حلب سرخ، جولی، چیکو و کرمان در هند کشت می شود.

که در آن گیاهی که ظاهر می شود تا 30 فوت ارتفاع دارد که آماده شدن آن 12 سال طول می کشد و از هر بوته بین 8 تا 12 کیلوگرم محصول به دست می آید.

تهیه پسته در مزرعه و مقدار کود
قبل از کاشت محصول پسته خندان قزوین، مزرعه آن به خوبی آماده می شود. برای این کار در ابتدا خاک مزرعه به کمک گاوآهن های گردان عمیقاً شخم زده می شود که به دلیل آن بقایای محصول قدیمی موجود در مزرعه به طور کامل از بین می رود.

پس از شخم زدن، مزرعه مدتی باز می ماند. پس از این، شخم زدن با آب دادن به مزرعه انجام می شود، پس از شخم، زمانی که خاک مزرعه از بالا خشک به نظر می رسد، دو تا سه شخم مورب مزرعه با استفاده از روتاواتور انجام می شود.

به همین دلیل خاک مزرعه شکننده می شود، پس از شکنندگی خاک با اجرای روسازی زمین تسطیح می شود. به همین دلیل مشکلی مانند قطع آب در مزرعه وجود ندارد.

پس از تسطیح مزرعه، گودال هایی را برای نشاکاری آماده می کنند، با حفظ فاصله 5 تا 6 متر، این گودال ها به عرض یک متر و عمق دو فوت آماده می شوند. این گودال ها را به صورت ردیفی آماده کنید و بین هر ردیف 5 تا 6 متر فاصله بگیرید.

گیاه پسته به کود زیادی نیاز دارد. برای این کار، هنگام پر کردن گودال های آماده شده، کودهای آلی و کودهای شیمیایی باید داده شود.

به صورت کود آلی 15 کیلوگرم کود گاوی و حدود 300 گرم کود شیمیایی به خوبی در خاک مخلوط شده و گودال ها پر می شود.

پس از این آبیاری عمیق به چاله ها داده می شود و آنها را با علف خشک یا پلو می پوشانند. همه این گودال ها را یک ماه قبل از پیوند آماده کنید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.